Inschrijfformulier/betalingsvoorwaarden.

Het inschrijven dient als volgt te worden voldaan.
Het inschrijfgeld dient binnen veertien dagen te worden overgemaakt op het onderstaande bankrekeningnummer.
Betaald u niet tijdig dan vervalt de inschrijving.

Betaling van de opleidingen en cursussen.
Kijk goed waar u zich voor heeft ingeschreven en over hoeveel termijnen de opleiding of cursus betaald mag gaan worden.
Wijze van betalen:

1 maand voor aanvang van de opleiding of cursus dient het eerste termijn te zijn voldaan.
1 maand mag er dan weer tussen zitten voor het tweede termijn.
1 maand mag er dan weer tussen zitten voor het derde en termijn.

De leerling verplicht zich middels inschrijving tot het voldoen van het gehele lesgeld, ook als de opleiding vroegtijdig wordt afgebroken.
Wanneer men door omstandigheden moet annuleren is men een derde van het totale lesgeld verschuldigd.
Bij het uitblijven van de betalingen kunnen de lessen niet meer gevolgd worden met uitsluiting van het examen.
Inschrijfgeld en betaald lesgeld wordt niet gerestitueerd (uitzonderingen daar gelaten)

ABN AMRO : 55.50.21.572 t.n.v. Face to Face.

 

  Schrijf je in voor één van de workshops of cursussen van Face to Face..
Wilt u zo vriendelijk zijn uw gegevens correct in te vullen.
Velden met dit (*) tekentje bent u verplicht in te vullen.
Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Namens "Face to Face" vriendelijk bedankt voor het invullen

 

 
Titel :
Voorletters :
Tussenvoegsel :
Naam* :
Adres* :
Postcode* :
Woonplaats* :
Telefoon* :
Mobiel :
E-mailadres* :
Schrijf zich in voor :
Datum inschrijving :
   
Aantal personen :
   
Vooruit betalen per ABN AMRO te Haarlem rek.nr: 55.50.21.572
   
Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de betalings- voorwaarden.